החזרים מביטוחי בריאות פרטיים וקבוצתיים

במידה וברשותכם ביטוח בריאות פרטי, קבוצתי או ביטוח שב"ן של קופת חולים, מומלץ לבדוק האם אתם זכאים להחזרים מהביטוח על ביצוע הבדיקה ועל ההתייעצות עם הרדיולוג המומחה.

בטבלה להלן, ניתן לראות את ההחזרים המקובלים בחלק מביטוחי הבריאות במספר חברות ביטוח.

חשוב! מידע זה מובא כשירות בלבד ואין בו משום התחייבות לקבלת החזר מחברת הביטוח או קופת החולים. עליכם לברר באופן פרטני האם הפוליסה בה אתם מחזיקים מזכה אתכם להחזרים על ההתייעצות ו/או על ביצוע הבדיקה.

חברת הביטוח

החזר על הייעוץ

החזר על הבדיקה

פוליסה / נספח

"הפניקס"

80% מההוצאה בפועל, עד 770 ש"ח להתייעצות ראשונה ועד 500 ש"ח להתייעצות חוזרת

80% מההוצאה בפועל ועד 12,000 ש"ח לשנה

"שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות, נספח 5042"

"הראל"

עד תקרה של 11,000 ש"ח לשנה

"שירותים רפואיים אמבולטוריים, נספח 847"

"מגדל"

80% מההוצאה בפועל, עד 750ש"ח להתייעצות ראושנה ועד 450 ש"ח להתייעצות חוזרת

80% מההוצאה בפועל ועד 11,000 ש"ח לשנה

"נספח שירות אמבולטורי"

"מנורה"

80% מההוצאה בפועל, עד 750ש"ח להתייעצות ראושנה ועד 550 ש"ח להתייעצות חוזרת עד 4 בשנה

75% מההוצאה בפועל ועד 11,500 ש"ח לשנה

"רפואה מתקדמת TOP, נספח 584"

"כלל"

619 ש"ח לייעוץ (20% השתתפות עצמית)

3714 ש"ח לשנה (20% השתתפות עצמית)

"נספח ייעוץ ובדיקות (439)"