קלאוסטרופוביה בבדיקות MRI

כמה שכיחה קלאוסטרופוביה בנבדקי MRI ומה הפתרון?

מעל רבע מנבדקי ה MRI -מדווחים על מידה מסוימת של חרדה קלאוסטרופובית בזמן הבדיקה. קיימים דיווחים סותרים אודות השכיחות של קלאוסטרופוביה בבדיקות MRI, שנעים בין 0.7% ל- 25% . מה שברור הוא שחלק מהנבדקים אינם מסוגלים להשלים את הבדיקה ומפסיקים אותה בשל קלאוסטרופוביה. נוכח התקף הקלאוסטרופוביה והפסקת הבדיקה לא ניתן לסיים את האבחון שבגינו נשלח הנבדק לבדיקה. במידה והאבחון של המחלה דורש סריקת MRI ללא חלופה אבחנתית טובה ניתן לבצע את סריקת ה- MRI בהרדמה. הוכח שנבדקים שסובלים מקלאוסטרופוביה שלא הצליחו לסיים את הבדיקה ולהתגבר על ההתקף הקלאוסטרופובי חוו פחד גדול יותר ממקומות סגורים לאחר הבדיקה. מאידך, נבדקים שהצליחו להתגבר על הקלאוסטרופוביה שלהם וסיימו את הבדיקה, פחדם ממקומות סגורים פחת. הוכח גם שבנבדקים אלה פחתה גם רמת החרדה הכללית.