טעויות בפענוח בדיקות דימות

סוגי טעויות ברדיולוגיה:

( על פי European Association of Radiology)

טעויות בפענוח:

טעויות בפענוח מתייחסות למצב בו התשובה הכתובה של הרדיולוג אינה מתארת בצורה נכונה או שלמה את הממצאים בבדיקה. טעויות בפענוח בדיקות מחולקות למספר סוגים:

טעויות קוגניטיביות וטעויות תפיסתיות:

בטעויות תפיסתיות לא מאובחנים ממצאים אשר מופיעים בתמונה.

בטעויות קוגניטיביות ממצאים קימים מזוהים נכונה אולם המשמעות או המסקנה של הרופא המפענח שגויה בשל הטיה, או בשל טעות בהגיון האבחנתי.

טעויות תפיסתיות נפוצות פי 4 מטעויות קוגניטיביות.

טעויות על רקע אבחון חיובי או שלילי שגוי:

טעויות על רקע אבחון חיובי שגוי- false positive

אבחון של ממצא שאינו קיים באמת:

ממצא מפוענח כחולני בעוד שבעצם מדובר בממצא תקין.

ממצא אמיתי וחולני מזוהה אך משמעותו מפוענחת בצורה שגויה.

רופאים יכולים לדווח על ריבוי ממצאים שאינם אמיתיים תופעה המכונה "אבחון יתר". אבחון יתר נובע ממגוון סיבות:

- זיהוי שגוי של ממצאים תקינים כחולניים (לדוגמה זהוי אוזן גדולה כחולנית) בשל הבדלים בין אישים ובתלות בהתפתחות ובגדילה

- חוסר ידע מספק של האנטומיה הנורמלית

- אבחון שגוי של שינויים טכניים בבדיקת הסיטי או בתמונות ה MRI כממצאים ("ארטיפקטים").

טעויות על רקע אבחון שלילי שגוי false negative

בהן ממצא קיים אינו מזוהה.

במקרים אלה לא מזוהה ממצא אמיתי שנראה בתמונה, בשל בעיה באבחון בזיהוי או בשל בדיקה לקויה טכנית.

לטעויות אלה יכולים להיות אחראים הרופא המפענח-רדיולוג ו\או גם הטכנאי המבצע את הבדיקה. טעויות מסוג FN נפוצות פי 5 מטעויות FP.

אבחנה שגויה:

ממצא שמזוהה ע"י הרופא אולם מפוענח בצורה מוטעית לדוגמה:

זהוי שגוי (מיס-אינטרפרטציה) של הצטלקויות כחזרה של גידול סרטני.

אבחון של הגדלת בלוטות לימפה כגרורות בעוד שהסיבה היא דלקת או שינויים תגובתיים למחלה שפירה.

זהוי ממצאים כגידולים ממאירים בעוד שהם נובעים ממחלות זיהומיות, מחלות כלי דם או אף מגידולים שפירים.

סוג זה של טעות ניתן לסווג כמצב בו ההפרעה שאובחנה היא קלה או קשה יותר מהמציאות. בפרט, ממצאים עדינים, יכולים להיות מפוספסים בשל ממצאים גסים ומשמעותיים אחרים.

הסיבות לטעויות אבחון חיובי שגוי ולטעויות קוגניטיביות הן בד"כ חוסר בידע ובמיומנויות רפואית מקצועית (רדיולוגיות). לעיתים הן נובעות גם מחוסר במידע קליני מפורט שלא ניתן ע"י הרופא המפנה את החולה לבדיקה.

מה עושים: ראשית, חשוב מאוד להקדיש זמן מספק להערכה טובה של התמונות, להשתדל להיות עקביים ולגבש שיטה קבועה לפענוח בדיקות הסיטי. מומלץ תמיד להשוות לבדיקות קודמות אם יש, להשוות איברים סימטריים זה לזה במקרה של ספק בתקינותם ובמקרי ספק ניתן להמליץ על השוואה נוספת או אף על בדיקות נוספות.

שנית, חשובה המודעות למספר גורמים שיכולים להוביל לטעויות כדלהלן כולל:

בדיקות באיכות לא מספקת .

תתכן טעות בביצוע הבדיקה או בהתאמת הבדיקה למחלתו ולתלונתו של הנבדק. איכות בלתי מספקת יכולה לנבוע מבחירת פרוטוקול שגויה (לדוג בדיקה רגילה ולא תלת שלבית), שימוש במינון קרינה נמוך מידי, שדה סריקה קטן מהנדרש (לדוג חוסר הכללת פסגת הכבד בסריקת בטן), חוסר ביצוע שחזורים או שחזורים בלתי מספקים טכנית ועוד. בכל מקרה של איכות בדיקה שאינה מאפשרת פענוח טוב, אין לנסות לפענח את הבדיקה ועדיף להחזיר את הנבדק לבדיקה חוזרת..

חוסר השוואה לבדיקות קודמות-

ההשוואה לבדיקות קודמות גוזלת מהרופא זמן יקר אך חשובה מאוד ויש לעשות מאמץ להשוות לבדיקות קודמות. יש לוודא שהבדיקה המפוענחת מושווית לבדיקה האחרונה. כאשר משווים בדיקה לבדיקה קודמת יש לשים לב לטכניקה בה בוצעה הבדיקה הקודמת. לא כל ממצא חדש, אכן נעדר בבדיקה הקודמת ויתכן שהסיבה לחוסר זיהוי בבדיקה הקודמת היא טכנית. (לדוג נודול ראתי זעיר המזוהה בבדיקה הנוכחית שקוטרו קטן מרוחב החתך בו בוצעה הבדיקה הקודמת –לא תמיד חדש, ויתכן שלא זוהה קודם בשל גודלו ובשל הטכניקה).

מידע קליני-

לעיתים אנו מפספסים ממצאים בשל חוסר במידע קליני או חוסר הקדשת תשומת לב למידע קליני. לעיתים מפספסים ממצאים בשל חיפוש לא מכוון של הפתולוגיה (misdirected search) בשל מידע קליני לא מדויק או מטעה או לא מספק. טעויות יכולות להיגרם גם בשל קיום פתולוגיה באזור שלא נסרק או בשל שימוש בפרוטוקול לא הולם לדוגמה סריקת הכבד ללא סריקה בשלב עורקי ופספוס סרטן כבד קטן שלעיתים ניתן לזיהוי רק בסריקה זו.

ממצאים מרובים-

לעיתים מפספסים ממצאים בשל אבחון של ממצא פתולוגי עיקרי ועקב כך חוסר חוסר בתשומת לב מספקת לממצאים הנוספים שלא תמיד נופלים בחשיבותם. יש להקפיד על פענוח מאורגן. מומלץ לגבש שיטת עבודה קבועה שחוזרת על עצמה.

פענוח בתנאים לא הולמים - מבחינה טכנית, מיחשוב לא מתקדם, תנאי עבודה לא טובים

הפרעות חוזרות ונשנות-

גורמות לחוסר ריכוז ויכולות להוביל לטעויות. יש להקפיד לצמצם למינימום את ההפרעות במהלך הפענוח. יש להשתדל לא לעסוק בעיסוקים נוספים מעבר לפענוח. כמו כן יש להקפיד שצוות המזכירות יפריעו למהלך הפענוח מעט ככל האפשר.

עייפות -

מזוהה כסיבה חשובה לטעויות מסוג FN. קימת השפעה משמעותית על עבודת יתר ועומס עבודה על דיוק הפענוח. חשוב מאוד לנסות ולא לעבוד מעבר ליכולת.

תת התמחות והתמקצעות גוברת -

עם ההתקדמות הטכנולוגית הניכרת ברדיולוגיה קימת התמקצעות וחשיבות גוברת והולכת להכשרה לפי תת תחומים. חובתו של הרדיולוג להיות מודע למגבלויותיו ולדעת מתי עליו להתייעץ או אף להעביר מקרים לרדיולוגים אחרים.