טעויות בפענוח בדיקות דימות

בעיות בתקשורת

בעיות בתקשורת ברדיולוגיה הן מקור חשוב לתקלות ולטעויות בביצוע בדיקות מתאימות לנבדק.

מידע הנדרש ע"י הרדיולוג -

לעיתים יש מחסור במידע בהפניה. חובת הרדיולוג לוודא שהמידע הקליני מספק על מנת לקבוע את סוג הבדיקה המתאים למענה על השאלה הקלינית. בהעדר מידע מספק יש ליצור קשר עם הרופא המפנה ולדון עימו בסיבת ההפניה. אין לבצע בדיקה במקרה של ספק. חשוב מאוד גם לדבר עם הנבדק לפני הבדיקה לבירור שאלות וספקות. חשוב מאוד לקבל מידע לגבי בדיקות קודמות.

העברת פענוח הבדיקה-

בעיות בהעברת הפענוח מהוות סיבה חשובה לתקלות . יש לנסות לפענח את הבדיקות במהירות האפשרית ללא עיכובים על מנת להימנע מחוסר טיפול הולם ובזמן בבעיות הדורשות טיפול ואבחון מידי (לדוגמה PE). בכל מקרה של דחיפות קלינית או מציאת ממצא בלתי צפוי שיכול להוביל להחלטות טיפוליות מידיות חובת הרדיולוג להודיע על הממצא לרופא המפנה.

שונות בפענוח בין רדיולוגים

מאמרים בהם בוצעו סקירות ע"י רדיולוגים מרובים הוכיחו כי קימת שונות בין רדיולוגים שונים בפענוח של בדיקות ובפרט בפענוח ופירוש של ממצאים עדינים. יש לזכור עוד כי אין להסיק אוטומטית ששוני בין פירוש רטרוספקטיבי (מאוחר) של בדיקה ודו"ח הבדיקה המקורי מקורו בטעות. הערכה רדיולוגית מהוה חלק אחד מהמידע האבחנתי של החולה ודימות יכול להיות מבוצע מוקדם כשהממצאים הקלינים עדינים.