CT ריאות בקרינה נמוכה למניעת סרטן

מהו סרטן ריאות?

סרטן הראות מתחיל בראות, שני איברים דמויי ספוג הנמצאים בחזה ומשמשים אותנו לנשימה. לריאה הימנית יש 3 אונות ולריאה השמאלית יש רק 2 אונות והיא קטנה יותר בשל הלב הממוקם סמוך לה. בנשימה נשאף אוויר המכיל חמצן לתוך הראות ואויר המכיל פחמן דו חמצני, תוצר פרוק של הגוף, ננשף החוצה. הראות עטופות בקרום הריאה אשר מגן עליהן. קנה הנשימה מוביל אויר מן הפה לתוך הראות ומתפצל לצינורות קטנים יותר ויותר המכונים סימפונות (או בלועזית ברונכים) שבסופם חללי אויר זעירים- האלבאולים, מעין בלונים קטנים, בהם מבוצעת פעולת השחלוף של האוויר. המקור של מרבית סרטני הראות הוא מדופן הסימפונות אולם הוא יכול להתחיל גם באלבאולים ובסימפוניות הקטנות. ההתפתחות של סרטן הראות אורכת שנים רבות בד"כ.