CT ריאות בקרינה נמוכה למניעת סרטן

יתרונות וחסרונות בדיקת סקר CT ראות בקרינה נמוכה:

יתרונות:

הפחתה בתמותה מסרטן ראות.

איכות החיים: הפחתה בתחלואה קשורה למחלה, הפחתה בסיבוכים ותחלואה הקשורים בטיפול בסרטן ראות, הפחתה בחרדה ועמס פסיכולוגי

חסרונות:

אבחון שאינו תורם של גידולים זעירים ואגרסיבים במיוחד או של מחלה אינדולנטית (איטית מאוד).

איכות חיים: FP- אבחון חיובי מוטעה. FN- אבחון שלילי מוטעה, בדיקות מיותרות, חשיפה לקרינה, עלות, ממצאים אקרעיים, בדיקות מיותרות, סיבוכים מאבחון נוסף לאחר הבדיקה.

האם ניתן לראות הפרעות נוספות בחזה חוץ מסרטן?

כן. ניתן יהיה לראות צלקות ישנות, דלקת ראות חדשה או ישנה, סימנים לזיהום קודם בשחפת, סימני מחלת ראות כרונית דוגמת אמפיזמה. גם הלב ואברי החזה הפנימים נראים בבדיקה זו אולם בשל מינון הקרינה הנמוך והיעדר הזרקת יוד תוך ורידית, הערכת אברים אלה מוגבלת מאוד. בשאלה לגבי אבירי הבטן העליונה יש לבצע בדיקה מכוונת.

האם כמות הקרינה בבדיקת ה- CT לסיקור ראות מסוכנת? בדיקת ה-CT לסיקור סרטן הראות היא נמוכת קרינה. מינון הקרינה שווה למינון של מספר צילומי חזה בלבד.

כמה זמן אורכת הבדיקה? סריקת ה-CT אורכת שניות ספורות, בהם תתבקשו לעצור את נשימתכם, אך תהיו בחדר הבדיקה מספר דקות. לפני הבדיקה תמלאו שאלון אישי. אין צורך בכל הכנה לפני הבדיקה.

למי מיועדת הבדיקה? הבדיקה מבוצעת בהתאם להמלצת רופא לנבדקים מעשנים או בעלי סיכון לפיתוח סרטן הראות בהתאם לשאלון גורמי הסיכון שממולא טרם ההפניה למכון.