CT ריאות בקרינה נמוכה למניעת סרטן

מהי תוכנית לסיקור מוקדם של סרטן הראות?

בכל שנה מאובחנים מעל ל- 172,000 איש עם סרטן ראות בארה"ב ומתוכם 160,000 מתים. ברב המקרים המחלה מאובחנת מאוחר כאשר הטיפול אינו יעיל עוד. לאחר שהמחלה סימפטומטית, כלומר גורמת לסימנים ואין עוד סיכוי להחלמה. מטרת התוכנית לסיקור של הראות עם CT היא לאבחן מספיק מוקדם את המחלה (כאשר אין עדין כל סימן לקיומה) כך שניתן יהיה להעניק לחולה טיפול מוקדם. בצורה זו הוכח שהסיכוי לריפוי הוא כ-80% וסיכויי ההישרדות לפיכך משתפרים באופן דרמטי. הוכח במאמרים של אוניברסיטת קורנל, ניו-יורק, שפורסמו בעיתון הרפואי היוקרתי ה- LANCET, שההישרדות וסיכויי הריפוי קשורים בגודל הגידול אשר מוסר בניתוח. בשל האבחון המוקדם היה ניתן להסיר בניתוח 96% מן הגידולים המוקדמים שאובחנו בניגוד למצב השכיח בגילוי בשלב מתקדם, בו מעל ל-50% מהגידולים אינם ניתנים להסרה בניתוח.במסגרת תוכניות סיקור אלה עוברים אנשים שמעשנים סיגריות בדיקות CT בקרינה נמוכה אחת לשנה על מנת לזהות גידולים בשלב מוקדם כדי להגדיל את הסיכוי לריפוי מלא.