האם יש קרינה ב- CT? האם מסוכן לעבור בדיקת CT?
מה עושים כשהרופא אומר שכדאי לעשות CT?

מדידת נזק מחשיפה לקרינה

  • בכל בדיקת CT שאתם עוברים נרשם על דיסק הבדיקה ערך שנקרא CTDI. זהו הערך של הקרינה שהמכשיר סיפק לבדיקה אולם איננו משקף את הסיכון הביולוגי שנגרם כתוצאה מחשיפה זו.
  • מנת הקרינה האפקטיבית (effective dose) היא מנת הקרינה הממוצעת שלה נחשף כל הגוף. מכיוון שרקמות שונות הן בעלות רגישות שונה לחשיפה לקרינה, מינון הקרינה לו נחשפים האברים השונים כתוצאה מביצוע פעולות אבחנתיות שונות משתנה. הקרינה האפקטיבית מביאה בחשבון את הרגישות השונה של אברי הגוף השונים וחשוב יותר מאפשרת מדידה של הסיכון מקרינה והשוואתו לחשיפה לגורמי קרינה אחרים כגון קרינת רקע. היחידה המשמשת למדידת חשיפה לקרינה נקראת מיליסיוורט.
  • יש לזכור שערך זה משמש בעיקר להשוואה של רמת הקרינה בין מוסדות וכן להערכת טיב הבדיקה ולא יכול לשמש כמדד סיכון אישי של הנבדק. חישוב אישי אינו מדויק שכן הוא חייב לכלול גם גורמי סיכון אישיים נוספים לסרטן מעבר לחשיפה לקרינה.