מדוע כדאי לקבל חוות דעת שנייה על בדיקת CT או MRI שכבר בצעתם ופוענחה?

איכות ביצוע בדיקות CT ובדיקות MRI

הציבור בארץ איננו מודע למקצועיות הנדרשת לביצוע בדיקות CT ו- MRI באיכות טובה. קימות דרכים רבות מאוד לביצוע של בדיקות CT ובדיקות MRI. לא קימת בדיקת CT מוח או MRI מוח אחת. על פי השאלה הקלינית נקבעת הטכניקה הנדרשת להשגת בדיקה איכותית. בדיקת ראש מכוונת לארובות העינים, או לאוזנים, או למוח, או לבסיס הגולגולת שונות מאוד זו מזו. קימות יותר מ- 20 דרכים שונות לביצוע של בדיקת CT של הבטן והאגן לדוגמה, כאשר כל פרוטוקול ביצוע מספק מידע אחר. קימת בדיקת CT בטן מכוונת לכבד, או לבלב, או לכליות, או לכלי הדם הגדולים שבבטן לדוגמה. ביצוע בדיקת CT או MRI בפרוטוקול שגוי, בדרך שאיננה תואמת את השאלה הקלינית, יכול להוביל לאבחון מוטעה. ניתן שלא לזהות גידולים ממאירים, גם את הגדולים שבהם, בשל שימוש בלתי מספק בחומר הניגוד, או בשל תזמון לקוי. לדוגמא, בכבד קיימים גידולים מסוימים, המכונים היפר-ווסקולרים (עשירים באספקת דם), אשר ניתנים לזיהוי רק במידה ומבוצעת סריקת CT שמתחילה 30 שניות לאחר ההזרקה. ביצוע בדיקת ה CT כ- 70 שניות לאחר ההזרקה, בתזמון השגרתי של בדיקת CT בטן אגן, יכול להביא לכך, שהרופא המפענח לא יהיה מסוגל לזהותם כלל.

קיימים מדדים טכניים מרובים שקובעים את איכותה של בדיקת ה CT. לפיכך, עדיף תמיד לבצע את הבדיקה במכון שדואג להתאים את הבדיקה לחולה המסוים ולשאלה הקלינית הספציפית. במרכז בלשר אנו דואגים שהבדיקות יבוצעו בצורה מעולה, לאחר שאנו מתאימים את הבדיקות וקובעים את המדדים הטכניים על פי השאלה הקלינית של החולה.

בדיקת CT באיכות לא מספקת יכולה להוביל לטעויות בפענוח של הרופא המפענח, הרדיולוג.